Yükleniyor
ÜYEMİZ EREN AYSAN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI...

13.12.2016

"667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde,terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı,oluşum veya gruplara yapılan değerlendirme sonucunda,Amir Makamlarının Teftiş Kurulu Başkanlığına şifahi talimatları mucibince soruşturma yapılmasını, adı geçenlerden Eren AYSAN'ın tedbiren 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 137.maddesi uyarınca görevden uzaklaştırılmasını makamlarınız takdirlerine arz ederim.(Teftiş Kurulu Başkanı Asım Keser)"

Eren AYSAN şair,yazar ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde Dramaturg.. 1993'te Sivas Katliamında hayatını kaybeden Behçet AYSAN'ın kızı. 2007 yılında Cemal SÜREYA Şiir Ödülü ,2015 yılında Yunus NADİ Roman Ödülüne layık görüldü.

Devlet Tiyatrolarındaki görevini başarıyla sürdüren,kurumuna tüm,bilgi birikimiyle hizmetler veren Eren AYSAN'ın yukarıda bahsedildiği gibi AMİRİNİN şifahi talebi üzerine kurumu ve vatanı için tehlikeli olabileceği gerekçesiyle açığa alınması, Bakan onayına sunulmuş ve görevden uzaklaştırılmıştır...

Eren AYSAN'ın isnat edilen suçla uzaktan yakından ilgili olamayacağını tüm çalışma arkadaşları ve yakın çevresinin biliyor olmasına karşın, AMİRİNİN şüphe duyarak bu talepte bulunması mevcut OHAL'i istismar ederek kişisel bir husumetin sonucu mu sorusunu aklımıza getirmektedir ve böylece kurum içinde korku imparatorluğu mu yaratılmak isteniliyor?

Bununla birlikte Ülkemizin içinde bulunduğu bugünlerde OHAL kapsamındaki KHK ler amacının dışında özensiz ve dikkatsizce kullandırılarak mevcut sorunların çözümü yerine karmaşanın artmasına sebep olacaktır inancındayız.Cadı avı nitelendirmesinin bile hafif kalacağı bu durumun bir an önce düzeltilip sanatçımıza haklarının iadesini talep ederiz..

TOBAV
YÖNETİM KURULU