Dünden Bugüne Tobav

28 Aralık 1981 ‘de Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Vakfı (TOBAV) kuruldu.


TOBAV, iki temel amaç üzerine kurulmuştur.
 
1) Vakıf üyelerinin yardımlaşma ve dayanışmasını gerçekleştirmek ve Vakıf üyelerine yardım fonları yaratmak.
 
2) Tiyatro, opera ve bale sanatlarının yurt düzeyinde geliştirilmesi, sevdirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak; bu doğrultuda, profesyonel ve amatör çalışmaları desteklemek, kurulmuş ya da kurulacak grupları desteklemek, teşvik edici yarışmalar, ödüllendirmeler ile kurslar, seminerler, sohbetler, açık oturumlar, sempozyumlar düzenlemek, yurtiçi ve yurtdışı araştırma imkanları sağlamak, yayın çıkarmak.
 
İlk yıllarında, daha çok kurumlaşmaya ve örgütlenmeye önem veren TOBAV, bu dönemde sergiler açtı, çocuk tiyatrosu şenlikleri, oyun yazma yarışmaları düzenledi, seminerler ve sohbet toplantıları yaptı, yardımlaşmayı gerçekleştirmeye çalıştı.
 
TOBAV’ın ikinci 2. amacıyla ilgili çalışmaları 1989’da yoğunlaşmış, Devlet Tiyatroları ve Devlet Opera ve Balesi yöneticileri ve sanatçılar ile ülkenin bazı saygın tiyatro kişilerinin de katıldığı bir seri söyleşi / tartışma / inceleme toplantılarında, özellikle, Devlet Tiyatroları ile ilgili konular masaya yatırılmıştır.

TOBAV'IN ETKİNLİKLERİ

 

OCAK – MART 1989

Pazar söyleşileri düzenlenmiştir.

Konu başlıkları şöyle sıralanabilir.

“1949’dan 2000’e Devlet Tiyatroları”

“Devlet Tiyatroları ve Repertuarı”

“Devlet Tiyatroları ve Seyirci”

“Devlet Tiyatroları ve Uluslararası İlişkiler”

“Devlet Tiyatroları ve Tiyatro Eğitimi”

“Devlet Tiyatroları ve Sanatsal Sorunlar”

24.03.1991

Altındağ Belediyesi ile ortaklaşa 15 Hektarlık alana5000 fidan dikilerek Sanata Evet Ormanı oluşturuldu.

13.03.1991

Çankaya Belediyesi ile birlikte Çocuk ve Gençlik Oyunu Yazma Yarışması düzenlendi.

23-26.04.1991

Çağdaş Drama Derneği ile Uluslararası 4.Eğitimde DramaSeminerleri düzenlendi.

17-19.05.1991

Meksav  ile Mersin’de 1. Uluslararası Tiyatro Yönetimi veİşletmeciliği  Semineri düzenlendi.

29.06.1991

Uluslarası Amatör Tiyatrolar Birliği (IATA) nın 20. Dünya Kongresinde Türkiye tam üyeliğekabul edildi ve TOBAV IATA temsilcisi oldu.

3-7.09.1991        

Uluslararası Aktörler Federasyonu (FIA) ve UNESCO Paris ve Koremerkezleri tarafından düzenlenen Asya ve Pasifik Ülkelerinde   Sanatçının Konumu adlı toplantıya Türkiye’yi temsilen TOBAV katıldı.

18-26.04.1992

Antalya’da 2. Dünya Çocukları Tiyatrolar Festivalini düzenledi.

EKİM 1992

Çankaya Belediyesi ile ortaklaşa Çocuk ve Gençlik Oyunu Yazma Yarışmasının ikincisi düzenlendi.

8.01.1993                     

TOBAV Uluslararası Aktörler Federasyonuna (FIA) üyeoldu.

23.08. – 1.09.1993

Monaco’ da düzenlenen 10. Dünya Amatör Tiyatrolar Festivaline Türkiye’yi temsilen katıldı.

29 – 90.01.1993

Sanatçı Birlikleri ve Sendikalaşma Semineri düzenlendi.

15 – 20.03.1993

5. Eğitimde Drama Semineri düzenlendi.

13 – 15.12.1993

Kırşehir’de Kukla ve Gölge Oyunları Festivali düzenlendi.

1 – 9.04.1994

IATA tarafından Almanya’nın Lingen şehrinde düzenlenen 3.Dünya Çocukları Tiyatroları Festivaline Katıldı.

16.02.1994       

93-94 sezonu 1. Ankara Opera ve Bale Başarı Ödülleri Cumhurbaşkanlığı köşkünde Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel himayelerinde verildi.

26.11.1994

“Sanata Evet” kampanyası düzenlendi, kampanya sürecince 160 ton gazete Seka’ ya teslim edildi. “Sanata Evet” halen birçok sanat etkinliğinin sloganı olmaya devam etmektedir.

15-30.07.1995

"Ankara’da Üç Etkinlik Birarada" sloganı ile IATA’nın 22. Dünya Genel Kurulunu, Dünya Amatör Tiyatrolar Festivalini   ve AvrupaGençlerinin Tiyatro Buluşmasını Ankara’da  gerçekleştirdi. (80ülkeden toplam 1400 katılımcıyla)

05-07.12.1996

Akdeniz Ülkeleri Kadın Edebiyatçılar Sempozyumu Ankara’da yapıldı. Sempozyuma Fas, Tunu, Cezayir, Portekiz, İspanya, Fransa, İtalya, Yunanistan, Malta, Mısır, Suriye, Ürdün, Kuveyt, İsrail ve Filistin’den çok sayıda kadın edebiyatçı konuşmacı olarak katıldı. Sempozyumun temel hedefi Akdenizli kadın yazarları sanatın yakınlaştırıcı ışığı çerçevesinde bir araya getirerek, Avrupa bütünleşmesine kadın gözüyle bakmayı ve sorunları tartışmayı sağlamak oldu.

08.04.1996

TOBAV ve Türkiye Yazarlar Sendikası’nın düzenlediği “Necati     Cumalı 75. Yaş” gecesi   İstanbul Taksim Sahnesinde yapıldı.

24.04.1996

TOBAV, Yıldız Alpar “Genç Yetenekler Bale Teşvik Ödülü” 1996 yılında İstanbul Devlet Opera ve Balesi dansçılarından Tülay Ağırbaş ile Giray Atalay arasında bölüştürüldü. Ödül kazananlar yapılan törenle ödüllerini aldılar.

01-02.04.1996 TOBAV ’ın da içinde yer aldığı, Türkiye’de sanat ortamının  yeniden ve özerk biçimde yapılandırılması   amacıyla ilki 27-28.03.1995 tarihlerinde gerçekleştirilen Sanatçılar Kurultayı, 1996 yılında 1 – 2 Nisan tarihlerinde AKM’de toplandı. Toplantı sonuç bildirgesinde öncelikle düşünce ve yaratma özgürlüğünün, demokratikleşmenin önündeki engellerin kaldırılması zorunluluğu konusunda görüş birliğine varıldığı vurgulanarak, Türkiye Sanat Kurumu yasa tasarısının yaşamın demokratikleşmesi doğrultusunda önemli bir adım olacağı belirtildi.
6–8.05.1996 Sanat ortamının özerkleşmesi yönünde üç yıldan bu yana çalışmalarını sürdüren Özerk Sanat Konseyi Girişim Kurulu, 3. sanatta  özerk yapılanma kurultayı Akatlar Kültür Merkezinde düzenlendi. Vakfımızın da katıldığı   kurultayın teması sanatçı hakları ve örgütlenme özgürlüğü olarak belirlendi.
17-22.06.1996

KKTC Güzelyurt Portakal Festivaline “Kuvai-Milliye Destanı” adlı oyunla katılan TOBAV Gençlik    Tiyatrosu; sergiledikleri oyunla büyük başarı gösterdiler.

28.06.1996 7. Alaçatı Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali gerçekleştirildi.   Festivale Ankara Masal Tiyatrosu, İzmir Gösteri Ajansı ve  Çocuk Tiyatrosu, Nüans Tiyatrosu, TOBAV Gençlik Grubu ve İstanbul Sahnesi katıldı. Yabancı gruplar ise İngiltere,    Romanya ve     Polonya ’dan geldiler
Temmuz 1996

TOBAV Gençlik Tiyatro Grubu 23. Uluslar arası Nasrettin Hoca Şenliklerine katıldı.

1996 Türkiye ile Avrupa arasında kültür alışverişi kapsamında (Kültür şehri 96) çerçevesinde Kopenhag’da  düzenlenen etkinliklere katılan TOBAV, Türk ve Danimarka’ lı sanatçılarla workshop düzenleyerek festivale renk kattı.
1996 Ankara Valiliği Çevre koruma Vakfı ile TOBAV’ın ortaklaşa düzenlediği “ Okullar arası Çevre ve Sanat Festivali” gerçekleştirildi. Çocuklara sanatsal bir süreç yaratarak, çevreye karşı duyarlılıklarını geliştirmeyi amaçlayan festivalde ilk, orta, lise ve dengi okullar arasında çeşitli yarışmalarda düzenlenmiştir.
1996 TOBAV, Hope Street, MYPT ve Tivoli Theater’ dan katılan sanatçıların üç dilde hazırladıkları “ Gölgelerin Peşinde ” adlı çocuk oyunu yurt içindeki turnelerinin ardından Macaristan ve İngiltere’ye turneye çıktı.
1996

TOBAV ile Konya Valiliği, “Sanata Evet” kampanyası çerçevesindeçeşitli etkinlikler düzenlendi. 1996 yılı içine yayılan etkinliklerin “çevre ve sanat”, “Mevlana ve sanat”, “Çocuk ve sanat”, “sinema ve sanat” konuları ele alınıp irdelendi.

20.10.1996        TOBAV Sanat Eğitim Merkezi” açıldı. Drama, Tiyatro, Dans, BaleKursları düzenlendi.
19.11.1996 İstanbul’da yapılan AGİT-99 zirvesi kapsamında NGO temsilcileri toplantısına katılan 54 ülke ve 107 Sivil Toplum Kuruluşunun içinde TOBAV da yer aldı. Toplantıya bildiri sunan TOBAV, uzman olduğu alanlarda kendini diğer örgütlere tanıtım fırsatını da buldu.

20.12.1996

Alman Theatre an der Ruhr Tiyatrosunun  kurucusu ve Genel Sanat Yönetmeni Roberto Cuilli, TOBAV Lokalinde, günümüz tiyatrosunun sorunları ve tiyatronun gelecekteki işlevi hakkında bir konferans verdi.

25.12.1996

TOBAV ’ın da içinde bulunduğu 49 sanatçı örgütün oluşturduğu  Ulusal Sanat Kurulu ile Özerk Sanat Konseyi Girişim Kurulu, Bakırköy Belediye Tiyatrosunda çalışan 12 sanatçının görevlerine son verilmesini kınadı. Sanata ve kültüre son günlerde yapılan olumsuz yaklaşımlara karşı çıkmak için AKM önünde basın açıklaması yapıldı.

1996

TOBAV ’ın düzenlediği, Türkiye’nin değişik yörelerinden çok sayıdaçocuğun katıldığı resim yarışmasında övgüye değer bulunan 20 eserseçildi. Eser sahiplerine basılmış olan eserlerinden 100’er adet verilmesine karar verildi.

1996

HABİTAT II zirvesinde toplum kuruluşları formuna bağlı etkinliklerkapsamında “Yes to Art” atölye çalışması yapan TOBAV, HABİTAT’ın sanatı bir yaşama biçimi olarak görmediğini savunarak, hükümetinsivil toplum eylemlerine şiddet göstermesini de düzenlemenin özüneaykırı bulduğunu belirten bir basın açıklaması yaptı

1996

TOBAV ile Çankaya Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen oyunyazma yarışmasında, Büyükler ve çocuklar kategorisinde ödüle değeryapıt bulunamadı. Gençler dalında üçüncülüğe değer görülen Kıvanç Nalça’nın “Demayan Masalı” eseri dereceye girdi.

14.04.1997

TOBAV ve İDE Eğitim ve Organizasyonun ortaklaşa düzenlediği “Aydınlanmanın Işığında sanat İnsanlarımız” adlı saygı  gecelerinin 5. si de Oktay Akbal adına düzenlendi.

30.05.1997

TOBAV’ın da üyesi olduğu Uluslararası Aktörler Federasyonu (FIA) Genel Kongresi İstanbul’da yapıldı. Dünyada tanınmış tiyatro ve sinema oyuncularının üye olduğu Federasyonun bu toplantısına TOBAV ev sahipliği yaptı. 4 gün süren toplantılarda üye ülkelerin artistik problemleri, telif ve sanatçı hakları gibi konular tartışıldı.

30.05 – 1.06.1997

Vakfımız tarafından düzenlenen “2. Amatör Tiyatrolar Kurultayı”Mamak Belediyesi Erkan Yücel sahnesinde gerçekleştirildi. Sonuçbildirisinde “Türkiye Amatör Tiyatrolar Birliği” adı altında yapılanma kabul edildi. Ayrıca sanata, tiyatroya karşı uygulanan sindirme anlayışları kınandı.

15,16,17.11.1997

Kültür Bakanlığının katkılarıyla TOBAV tarafından Mersin’de“Türkiye Tiyatro Kurultayı” yapıldı. 3 gün süren kurultaya KültürBakanlığından, Üniversitelerden, ödenekli ve özel tiyatrolardan, siviltoplum örgütü üyelerinden ve basından 130 kişi katıldı. 6 ayrı gurupçalışması sonunda bir ortak sonuç bildirisi yayınlanarak KültürBakanlığına sunuldu. Sonuç bildirisinde meslek birliklerinin kurulması, Türk Tiyatro yasasının çıkarılması, oyunlarınyasaklanmaması, tam ödenekli tiyatrolarının işleyişinin düzenlenmesi, ödenekli tiyatroların özerkliğe kavuşturulması, kamudan tiyatroya ödenek ayrılması, çocuk ve gençlik tiyatrolarının ayrı bir uzmanlık dalı olarak belirlenmesi, tiyatro eğitimi veren okulların nicel ve nitel  özelliklerini belirleyen temel ölçütlerin saptanması, geleneksel tiyatromuzun korunması, Ulusal Tiyatro Belgelik Merkezikurulması, görsel ve yazalı medyada kültür ve sanata belirlenecek oranda yer ayrılması ve kararların takibi gibi başlıklar karar altına alındı. “Mersin’de Türkiye Tiyatro Kurultayına katılan tüm kuruluşların bildirileri ve kurultay sonuç bildirgesi kitap olarak bastırılmıştır.

23.08.1997       

TOBAV, Kültür Bakanlığı Hasan Ali Yücel Oyun YazmaYarışmasınıdüzenledi. Doğumunun 100. Yıldönümü nedeniyle UNESCOtarafından kabul edilen “Hasan Ali Yücel Yılı” kapsamında KültürBakanlığının desteği ile Vakfımız arafından “Hasan Ali Yücel OyunYazma Yarışması” düzenlenmiştir. Büyük ödülü “Ağalık Belası” oyunuyla M. Nogay Kesim, Başarı Ödüllerini “Promete 1940” oyunuyla Erhan Gökgücü, “Gri Gölgeler” oyunuyla Kazım Eryüksel, “Gençlik Yargılıyor” oyunuyla Vural Paker, Jüri Takdir Ödülünü Terentius’un Afrikalısı” oyunuyla Coşkun Irmak, “Kibele” oyunuyla Yılmaz Şekerbay ve”Özel Bir Gün” oyunuyla Tayfun Orhan aldı.

28.11.1997

Tiyatro tarihinde çok önemli bir yeri olan 1. Globe Tiyatrosu  1599’da Londra’da inşaa edildi. Shakespeare tiyatroya ortak oldu. Daha sonra Globe Tiyatrosu yandı. Bu günkü Globe Tiyatrosu, 1. Globe’un rekonstrüksiyonudur. Orjinaline sadık kalınarak yapılan tiyatronun orta mekanı açıktı ve yağmurla ıslanıyordu. Eski zeminin incelenmesinde bu alanın fındık kabuğu, çakıl, kil ve kumlu karışımla kaplandığı anlaşıldı. Bu karışım suyu emiyordu ve toz yapmıyordu. Tadilat sırasında fındık kabuğuna ihtiyaç duyulduğu NUR UZMEN tarafından bildirildiğinde Vakfımız harekete geçerek Fiskobirlikten 7,5 ton fındık kabuğunu ücretsiz temin etti ve Ankara’ya getirtti. İngiliz kraliyet Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağı ile fındık kabuklarının gönderilmesini İngiltere Büyükelçiliği sağladı. Sonunda fındık kabukları Globe Tiyatrosunun zeminine döşendi. Döşenen zemine TOBAV’ın da ismi yazıldı.

09.03.1998

TOBAV, uzun süredir planlanan ve Ankara’da yapılması düşünülen“Asya ve Avrupa Sanatlar Buluşması” projesini Kültür Bakanlığı ile Başbakanlık Tanıtma Fonuna verdi.

1998

TOBAV, yıllardır savunduğu eğitim sisteminin bir felsefesi olmasıgerekliliği çerçevesinde öğretmenlere eğitimde drama kursları uygulamaya başladı.

24.02.1998       

96- 97 Sanat sezonu 2. Ankara Opera ve Bale Başarı Ödülleri Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel himayelerinde Cumhurbaşkanlığı Köşkünde verildi.

27.03.1998       

TOBAV Afife Jale Sahnesi” Meclis Başkanı Hikmet Çetin veBaşkan Vekili Uluç Gürkan tarafından açılmıştır.

13-14.06.1998          

Kentleşmenin etkisiyle unutulan, mahallearalarında oynanan oyunlarıçocuklara yeniden öğretmek için TOBAV, Çankaya  Belediyesi ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliği ile Ankara’da “1. Mahalle Kültürü Festivali “ yapıldı.

29.10.1998       

Cumhuriyetin 75. Yıl Ankara Kutlamaları TOBAV’ ın bir yankuruluşu olan TOBSİM tarafından gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyetimizin 75. Yıl kutlamaları nedeniyle tüm ülke çapında yapılan hazırlıklar çerçevesinde, TOBAV etkinliklerin Ankara ayağı kutlama programını üstlendi. Kızılay meydanında tören, Ulustaki eski TBMM binası önünden başlayan bir araç korteji yürüyüşü yapıldı. Kızılay’da bulunan Gökdelen binasına tırmanan ODTÜ ’lü dağcılar programlarının sonunda 75. yıl bayrakları açarak gösterilerini tamamladı. Kara, deniz, hava ve jandarma kuvvetlerinin askerleri ile bandosu Kızılay Meydanında gösteri yaptı. Seymenler, halk oyunları, vals gösterisi, Bilkent Senfoni Orkestrası, öğretmenler korosu, havai fişek gösterileri, sinevizyon, barkovizyon ve ünlü sanatçılarımızın verdikleri konserlerle 75. Yılımızı kutladık. Valilik kayıtlarında göre Kızılay Meydanında bu güne kadar yapılan etkinliklerin en görkemlisi ve katılımın en yüksek olduğu bir etkinlik olarak kayda geçti. TOBAV, Devlet Konservatuvarları Dayanışma Derneği ve OBAV ile ortaklaşa deprem felaketinde zarar görenler için “Felakete Sanat Örgütleri Desteği” adıyla bir yardım kampanyası başlattı. Kampanya sonucu toplanan para İzmit Değirmendere İlçesine götürülerek Belediye Başkanına teslim edildi.

21.01.2000   

TOBAV Oyunculuk alanında ilk olan Tiyatro OyuncularıMeslek birliğinin (TOMEB) kuruluşuna öncülük etmiştir.

12 – 20.05.2000

16. Denizli Uluslararası Amatör Tiyatrolar Festivali gerçekleşti. Festivale Ankara, İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Manisa, Bulancak ve Erzurum ‘dan yurtiçi grupları, Litvanya, ABD, Kıbrıs, Bulgaristan ve Çek Cumhuriyetinden yurtdışı grupları birer oyunla katıldılar. TOBAV 16 yıldır Denizli’de Uluslar arası Amatör Tiyatrolar Festivali düzenlemektedir.

11.06.2000       

Atatürk’ün vasiyetine, kamu yararına, kentleşme ilkelerine vehukuka aykırı paylaşım düzenine karşı ortak sesimizin Ankara’ lılara ve kamuoyuna duyurulması hedeflenen “Atatürk Orman Çiftliği İçin El Ele Sivil Toplum Oluşumu” adlı STK’ larla ortak oluşuma Vakfımız; Yönetim Kurulu Üyeleri ve üyelerimiz ile birlikte iştirak etti ve destek oldu.

26.06 – 1.07.2000                             

11. Alaçatı Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali gerçekleşti.Festivale yurtdışından İngiltere, Yunanistan,Romanya, Pakistan ve Kanada, yurtiçinden İstanbul Devlet Tiyatrosu, Tansaş Çocuk Tiyatrosu, Ankara Çankaya Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Diyarbakır Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Güneş Tiyatrosu, Yayla Sanat Merkezi katıldı.

02 – 09.07.2000

TOBAV ve Kültür Bakanlığının desteği ile 2000 yılında 27. siABD Washington D.C. de gerçekleşen Uluslararası Sanat ve iletişim kongresine katılan Heyecan Nazlı Veziroğlu 44 ülke temsilcisinin yer aldığı konferansa “Türkiye’nin Avrupa Birliğine giriş sürecinde kültür boyutu” adlı bir bildiri sundu. Toplantı sonunda Heyecan Nazlı Veziroğlu’ na “Mükemmeliyet Ödülü”  verildi.

02 – 08.12.2000 

GSM (Gençlik Servisleri Merkezi) tarafından Avrupa Birliği ve Gençlik Spor Genel Müdürlüğünün ana sponsorluğunda, “Avrupa Gençlik Festivali” ne TOBAV bir stand ile katıldı. Ayrıca festivalin açılış törenin de TOBAV ANATOLIA GRUP bir klasik müzik dinletisi sundu.

28.04.2001

TOBAV, okullarda tiyatro çalışmalarının yaygınlaşması amacıyla Üniversite Tiyatrolarını bir araya getirerek, örgütlenmelerini sağlamak için bir çalışma başlattı. Kurulacak Merkez daha sonra Dünya Üniversite Tiyatroları Birliğine üye olmayı amaçlıyor. Üniversite yetkililerinin de katıldığı ilk toplantı 28 Nisan 2001 tarihinde  Ankara’da Vakfımız Genel merkezinde gerçekleştirildi. Bu toplantıda; Katılımcılarımıza, Uluslararası Üniversite Tiyatroları Birliği ( IUTA ) ya üye olunması konusunda başlattığımız ve bu girişimin eğitim hizmetlerine, değişim programlarına, bilgi alışverişine  ve festivaller ve ortak seminerler gerçekleştirilmesine katkılarını aktardık. Belirtilen konularda tüm katılımcılar, IUTA’ya üye olunmasının gerekliliğini dile getirdiler. IUTA’ya üye olabilmek için, bir ulusal merkez kurulması konusunda ise oybirliği ile karar alındı. İkinci toplantıyı ise 17 Mart 2002tarihinde yine Vakfımız Genel Merkezinde gerçekleştirdik. Bu konudaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

05.08.2001

Sakarya’da gerçekleşen “HABİTAT Gençlik İçin Sosyal Gelişim Projesi Güneydoğu Anadolu Ön Hazırlık Toplantısı”na Vakfımız da iştirak etti.

24.01.2001

İzmir temsilciliğimiz İzmir merkez ADD Şubesiyle ünlü gazeteci ve yazarımız UĞUR MUMCU’nun 8. ölüm yıldönümü anma törenleri düzenledi. Ayrıca  23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı kutlamalarına  katıldı.

11.01.2001

TOBAV, meslek birlikleri ve telif hakları konusunda yaşanan sorunlara bir çıkış yolu bulmak, meslek ölçütlerini dünya standartları ile aynı düzeye getirmek için Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Örgütü (WIPO) program görevlisi Rosina Pineyro’ya Türkiye’ye davet etti. WIPO’nun amacı insanların düşünce haklarını korumaktır. Birleşmiş Milletler’in bir çalışma kolu olan WIPO’nun 173 ülkede temsilciliği bulunuyor. Esas amacı telifli düşünce haklarını korumak ve bu korumayı yaparken düşünce üretenlerin de haklarını savunmaktır. Türkiye’de yapılması gereken çok ve uzun işlemler olduğunu kaydeden Pineyro, daha aktif bir çalışmaya girilmesini, özel hukuk çıkarılması gerektiği, devlet kanalıyla örgütten temsilci çağrılarak seminer ve konferanslar verilmesi gerektiğini bu konunun devletlerarası  hukuk kapsamına  girdiğini belirtti.

12.02.2001

Vakfımız “Oynayan İnsan” adlı dergimizi yayınlamaya başladı.

12-18.05.2001

17. Denizli Uluslar arası Amatör Tiyatrolar Festivali yapıldı. Festivale yurtdışından İspanya, Litvanya, Rusya, Bulgaristan, KKTC ile yurtiçinden İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Bursa Kültür ve Sanat Vakfı Tiyatro Topluluğu, Ordu Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu, Ankara Özgür Tiyatro ve Denizli Belediyesi Şehir Tiyatrosu yer aldı. 17 yıldır aralıksız sürdürülen festivale bu güne kadar 85 grup yurtiçinden, 85 yurt dışında olmak üzere 170 grup katılmıştır. 17 yıllık bir süreçte festival tarihleri içinde alanında uzman kişilerin katıldığı seminer, açık oturum ve sempozyumlar düzenlenmiştir.

28.05.2001

Vakfımız Adana Temsilciliğimiz Çukurova Üniversitesi Konservatuvar öğrencisi Berna Uğurlar’a yurt dışında eğitim sağlanabilmesi için bir konser düzenlendi.

09.07.2001

1970 yılında 657 Sayılı Kanunun kapsamına alınan Kurumlarımız için bu kanunun 1. Maddesine bir ek koyarak “kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar” hükmü getirilmiştir. 30 yıldır çıkarılmayan özel kanun çıkarılmasını gereğini vurgulayan TOBAV 2001 yılında hükümetin aldığı yetki yasası çerçevesinde bir Kanun Hükmünde Kararname taslağı hazırlamıştır. Söz konusu taslakla TRT kurumu emsal gösterilerek düzenlemelere gidilmiş ve hazırladığımız taslak Kültür Bakanlığınca uygun görülerek Başbakanlığa iletilmiştir. Bu Kanun Hükmünde Kararname tasarı taslağına destek sağlamak için 30 Haziran 2001 tarihinde Ankara Ticaret Odası tesislerinde gerçekleştirilen S.T.K. toplantısında Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi çalışanlarının özlük ve mali haklarının düzeltilmesi için hazırlanan ve Kültür Bakanlığına gönderilen KHK tasarı taslağının desteklenmesi benimsenmiş olup, bu çerçevede destek veren kuruluşlarla birlikte Temmuz ayı içinde Ankara, İstanbul, izmir’de açık hava gösterisi ile basın toplantısı yapılmasına karar verildi.9 Temmuz 2001 tarihinde eş zamanlı olarak Ankara, İstanbul, İzmir’de açık hava gösterisi ile basın toplantısı yapıldı. Ankara’da ki eyleme Devlet Opera ve Balesinde çalışan TOBAV ANATOLIA Grubunun dinletisi ile başlandı. Ardından Vakfımız Genel Başkanı TAMER LEVENT bir konuşma yaptı. Yönetim Kurulu Üyemiz NİHAT HAKAN GÜNEY ’in basın bildirisini okuması ile eyleme son verildi. Eyleme 120 girişimci Sivil Toplum Kuruluşu destek verdi.

26-29.09.2001

Hollanda’da yapılan “ A Must of A - Muce” isimli Avrupa’da eğitimde sanat ve kültür konusundaki deneysel ve politika çalışmalarına Genel Başkanımız TAMER LEVENT katıldı.

26-28.09.2001

İzmir temsilciliğimiz “1. İzmir Türkçe Günleri” konferans ve açık oturumlardan oluşan etkinliklerin organizasyonuna iştirak ettiler. İzmir’de bulunan demokratik kitle kuruluşlarıyla birlikte Ulusal Bağımsızlık Konferansı yapıldı.

06-12.052001

TOBAV, Kayseri Erciyes Üniversitesi ile “ Erciyes Üniversitesi 1. Üniversitelerarası Tiyatro Festivali”ni gerçekleştirildi.

08-11.01.2002

Ankara Barosu’nun düzenlediği “Uluslar arası Hukuk kurultayı 2002” Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku oturumuna Vakfımız katılmıştır.

10 – 13.01.2002

“1. Necati Cumalı Buluşması”  Urla Belediyesi, TOBAV ve Türkiye Yazarlar Sendikası’nın katkılarıyla Urla’da gerçekleştirildi. Etkinler, İstanbul, İzmir, Ankara illerinden katılan yazar ve sanatçılar ile Urla halkının yoğun ilgisiyle karşılandı.

2002

Nazım Hikmet Yılı nedeniyle, Nazım Hikmet ’in düşüncesini yeniden dünyaya açmak ve ütopyasını anlatmak üzere T.C. Kültür Bakanlığının katkıları ile “Bu Yürek – Testament - Nazım Hikmet 2002” adlı oyun Türkiye’den Güneş Tiyatrosu ve TOBAV ile Almanya’dan Membran Theater –Wıesbaden arasında ortaklaşa hazırlanmıştır. Oyun Türkçe, Almanya, Fransızca, İspanyolca sergilenmiş olup toplam 12 kişilik bir gurupla gerçekleştirilmiştir. Oyunun prömiyeri Ankara’da Mart 2002 de yapıldı. Oyun Almanya’da Nisan 2002, Kanada’da Eylül 2002 tarihlerinde oynandı.

30.03.2002

Mülkiyeliler Birliği Vakfı  ile TOBAV’ın  öncülüğünde Başkentimiz Ankara’da her yıl 8 sanat dalında  Asya  ve Avrupa ülkelerini buluşturacak Asıaopalıa Festivali ile ilgili Ankara’daki  sivil toplum örgütleriyle  30 Mart 2002  tarihinde yapılan toplantıda  2003 yılının Ekim ayında etkinliğin yapılabileceği, projenin genişletilerek destek sağlanması ve bir yürütme kurulu oluşturularak çalışmaların aynı tempoda yürütülmesi kararı alınmıştır. Bu karar doğrultusunda STK larla toplantılara devam edilmektedir.

24.03.2002

TOBAV, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İlçe belediyeleri, İl Kültür Müdürlüğü, Şairler Derneği işbirliği ile “ 3. İzmir Dünya Şiir Gecesi ” düzenledi.

25.03. 2002                           

Fatih Üniversitesi tarafından 27 Mart Dünya tiyatro Günü sebebiyle düzenlenen “1. Tiyatro Günleri” paneline Vakfımız katıldı.

27.10.2002

Cumhuriyetimizin 79. Kuruluş yılı dolayısıyla Cumhuriyet haftası etkinlikleri çerçevesinde TOBAV öncülüğünde Ankaralı Sivil ToplumKuruluşlarının ve ATO’nun destekleri ile Tunalı Hilmi CaddesininBüklüm Sokak – Kuğulu Park arasında kalan kısmının trafiğe kapatılarak; müzik, bale, opera, tiyatro, folklor, bando, seymenler, koro ve orkestraların katıldığı “Cumhuriyet Haftası Tunalı Hilmi Şenlikleri” düzenlendi.

12 – 26.04.2003

TOBAV sanat galerisinde Aynur Pehlivanlı, Ayten Timuroğlu, BilgeAmcaoğlu, Gülten Gökay, Kamer Kurdoğlu ve Zahide Yükseler’inkatıldığı  “Estetik Karşılaşmalar” adlı bir resim sergisi açıldı.

09.05.2003

Vakfımız tarafından Avrupa Birliği Komisyonuna sunulan “Ege Komşularının Gençlik Buluşması ” adlı projemiz Avrupa Birliğince kabul edilmiştir.  Türk ve Yunan Gençlerinin oluşturduğu senfonik orkestra Dünya Avrupa Gününde Bilkent konser salonunda bir senfonik konser gerçekleştirildi. 40 Türk 40 Yunanlı gençten oluşan orkestrayı Türk Şef Rengim Gökmen, ve Yunanlı Şef Andreas Pilarinos birlikte yönetti. Konserde bir Türk bir Yunan bir de evrensel beste seslendirildi.

2004

TOMEB’in Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ile düzenlediği “Türkiye Ütopyası” adlı oyun yazma yarışmasının organizasyonu Vakfımızca gerçekleştirildi.

2005

“Ordu Belediyesi 1. Uluslararası Çocuk Tiyatrosu Festivali” 6 – 12 Haziran 2005 tarihleri arasında Ordu’da gerçekleştirildi. Festivale yurtdışından Japonya, Gürcistan, Romanya ve Sırbistan ; yurtiçinden ise Antalya Devlet Tiyatrosu, Trabzon Devlet Tiyatrosu, Ordu Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu birer oyun ile katıldılar. Özel Fenerbahçe Spor Kulübü İlköğretim Okulu öğrencileri çocuklara bir oyun sergilediler. TAB Sanat ve Tan Sağtürk Bale Okulları festivalin açılışına bir gösteri ile katıldı. Festival kapsamında gerçekleştirilen Panele Ordu Belediye Başkanı, Bartın İl Kültür Müdürü ve TOBAV Genel Başkanı katıldı. Festival Trabzon Çocuk Korosunun konseri ile son buldu.

2006 “Ordu Belediyesi 2. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali” 24 Mayıs – 4 Haziran 2006 tarihleri arasında Ordu’da gerçekleştirildi. Festivale yurtdışından Belçika, Sırbistan Karadağ, İran, Rusya ve İngiltere ; yurtiçinden ise Van Devlet Tiyatrosu, KKTC Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu, Kocaeli Şehir Tiyatrosu, Ordu Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu birer oyun ile katıldılar. TAB Sanat ve Tan Sağtürk Bale Okulları ve Ordu Elvin Bale Stüdyosu festivale  birer gösteri ile katıldı.
2006 “12. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali” 20 – 24 Haziran 2006 tarihleri arasında Alaçatı’da gerçekleştirildi. Festivale yurtdışından İsrail, Japonya, Romanya ve Rusya; yurtiçinden Ordu Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu, Deneme Sahnesi, Bursa Devlet Tiyatrosu, Polis Amca İlköğretim Okulu birer oyun ile katılmıştır.
2007 “Ordu Belediyesi 3. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali” 28 Mayıs – 3 Haziran 2007 tarihleri arasında Ordu’da gerçekleştirildi. Festivale yurtdışından Litvanya, Almanya, Cezayir ve İngiltere ; yurtiçinden ise Hayali Kemal Atan Gür, İstanbul Şehir Tiyatroları, Karşıyaka Belediye Tiyatrosu, Polis Amca İlköğretim Okulu, Ordu Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu birer oyun ile katıldılar. TAB Sanat ve Tan Sağtürk Bale Okulları festivale  bir gösteri ile katıldı.
2007 “13. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali” 25 – 30 Haziran 2007 tarihleri arasında Alaçatı’da gerçekleştirildi. Festivale yurtdışından Portekiz, İtalya, İngiltere; yurtiçinden Ordu Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, TOBAV İstanbul Tiyatro Topluluğu, Alaçatı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu ve  Polis Amca İlköğretim Okulu birer oyun ile katılmıştır.
2008 2-8 Haziran 2008 tarihleri arasında Ordu’da gerçekleştirilen “4. Ordu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali”ne yurtdışından 6, yurtiçinden 8, toplam 14 farklı grup katıldı. Festivale; İtalya’dan Silenco Tiyatro “Barok Öneriler” adlı oyunuyla, Hollada’dan De Stilte Tiyatrosu “Oyuncu Kuşlar” adlı oyunuyla, Portekiz’den A Menina Dos Meus Olhos Tiyatro Grubu “MegaGigaFruitiByteJackPote!!!” adlı oyunuyla, Rusya’dan Tiyatro Jangar “Beyaz Ay Masalı” adlı oyunuyla, Ukrayna’dan Tiyatro Lyal’ok “Kaplan Petrik” adlı oyunuyla, Sırbistan’dan Tiyatro Pozoriste Mladih “Bulut ve Kumul” adlı oyunuyla katıldı. Yurtiçinden ise, TAB Sanat Tan Sağtürk Bale Okulu; Ankara Sanat Tiyatrosu “Asteriks ve Oburiks Kurnazlar Ormanında”; Akbank Karagöz ve Kukla Tiyatrosu “Rüya”; ETİ Çocuk Tiyatrosu “Alice Harikalar Diyarında”; ART Tiyatrosu “Arkadaş”; Konya Devlet Tiyatrosu “Midas’ın Kulakları”; Çankaya Belediyesi Çocuk Tiyatrosu “Pippi Uzunçorap”; Devlet Opera ve Balesi “Karagöz ve Hacivat” adlı oyunlarıyla katıldı.
2008 “14. Alaçatı Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali” 30 Haziran – 5 Temmuz 2008 tarihleri arasında 4 yerli 3 yabancı grubun katılımı ile İzmir’in şirin beldesi Alaçatı’da yapıldı. Festivale; Rusya’dan Tiyatro Kurage “Sirk Gitti Palyaçolar Kalacak” adlı oyunuyla Romanya’dan Constanta Çocuk Tiyatrosu “Sirkin Sihiri” adlı oyunuyla ve Belçika’dan Rosa Mei Dans Topluluğu “Kedi Oyunu” adlı oyunuyla katıldı. Yurtiçinden ise Van Devlet Tiyatrosu “Nasreddin İnadın Sonu” adlı oyunuyla, Çankaya Belediyesi Şehir Tiyatrosu “Denizin Çocukları” adlı oyunuyla, Polis Amca İlköğretim Okulu Tiyatro Grubu “Yedi Köyün Yargıcı” adlı oyunuyla ve Erzurum Devlet Tiyatrosu’nun sahneleyeceği “Kırmızı Şapkalı Kurt” adlı oyunuyla katıldı.
2008

Cumhuriyetimizin 85. yılında; Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, en büyük kültür devrimcisi ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kültürle ilgili görüşlerinden hareket ederek;

 

“Bence medeniyeti hars’tan(kültür)  ayırmak güçtür ve gereksizdir. Bu nedenle harstan ne anladığımı söyleyeyim. Hars, bir toplumun devlet hayatında, fikir hayatında yani bilim ve güzel sanatlarda, iktisadi hayatta yani tarımda, ticarette, zanaatta, kara, deniz ve hava ulaşımında yapabileceği şeylerin (işlerin) bileşkesidir. Bir milletin medeniyeti dendiği zamanda, hars namı altında saydığım, insan toplumunun devlet, düşünce ve ekonomik olarak üç nevi faaliyetinden başka bir şey düşünülemez.”

 

Mustafa Kemal ATATÜRK

 

26 Ekim 2008 / Pazar günü; saat 12.00 de Anıtpark’da; Ankara ve ülke çapındaki 52 (elli iki ) korodan 2500 (iki bin beş yüz) civarındaki koristin gönüllü katılımı ile “CUMHURİYETİN TEMELİ KÜLTÜRDÜR” temalı korolar konserini gerçekleştirdik. Şef İbrahim Yazıcı’nın yönettiği koromuza, bu konser için gene gönüllü olarak bir araya gelen 60 (altmış) kişilik özel bir bando eşlik etti. Vatandaşlarımızı katılımıyla da koromuz binlere ulaştı. Bu konser ile; Anayasamızda işaret edilen Türkiye Cumhuriyeti tanımı; “Laik; Demokratik bir sosyal hukuk devleti” olma ilkesini; Türkiye Cumhuriyeti’nin temelinin “KÜLTÜR” olduğunu hatırlatmak; ülkemizde bireyin standartlarının geliştirilmesi; sanatın yaşama biçimi olması özlemi doğrultusunda, “KÜLTÜR” oluşturulması niyet ve dileğimizi, SANATSAL bir buluşma ile duyurduk.

2009 Gelenekselleşen “5. Ordu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali”ni Ordu Belediyesi ve TOBAV işbirliği ile 1-7 Haziran  2009 tarihleri arasında Ordu’da gerçekleştirildi. Festivalimize bu sene Almanya’dan Spielwerk Tiyatro EUKITEA “Warum ein Drachenschwanz noch keinen Sommer macht” (Neden Bir Ejderha Kuyruğu Hala Yazı Getirmiyor) adlı oyunuyla, İsviçre’den Trickster Tiyatrosu “Rapsodia Per Giganti” (Dev İçin Rapsodi) adlı oyunuyla, Romanya’dan Teatrul De Copii Si Tineret Constanta Tiyatro Grubu “The Dreams”(Düşler) adlı oyunuyla, Letonya’dan Dance Theatre Company “STARS’ WELL”  “ABOUT YOU, ABOUT ME, ABOUT US” (Senin Hakkında, Benim Hakkımda, Bizim Hakkımızda) adlı oyunuyla, İspanya’dan A PRIORI GESTIÓN Tiyatrosu “CASI ROMEO Y JULIETA” (Neredeyse Romeo ve Julieta) adlı oyunuyla, Macaristan’dan Budapest Puppet Theatre  “Mogyoro and Mandula” (Mogyoro ve Mandula) adlı oyunuyla ve  İsviçre’den Kunos Circus Theatre “Los Kunos” (Kunos’lar) adlı oyunuyla katıldı. Festivalimize yurtiçinden ise Sivas Devlet Tiyatrosu “Oyunun adı Külkedisi” adlı oyunuyla, Adana Devlet Tiyatrosu “Küçük Karabalık” adlı oyunuyla, Mavi Sahne Tiyatrosu’nun “Cinfikir” adlı oyunuyla, Bakırköy Sanat Merkezi Tiyatrosu’nun “Palyaçolar” adlı oyunuyla, Polis Amca Tiyatro Sahnesi’nin “Sırça Köşk” adlıoyunuyla katıldı. Hayali Kemal Atan Gür,  Samsun Tab Sanat Tan Sağtürk Bale Okulları ve TRT Trabzon Radyosu Çocuk Korosu da Festivalimize renk kattılar
2009 Cumhuriyetimizin 86. yılında; Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, en büyük kültür devrimcisi ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kültürle ilgili görüşlerinden hareket ederek; 

25 Ekim 2009 / Pazar günü; saat 12.00 de Anıtpark’da; Ankara ve ülke çapındaki 72 (yetmiş iki ) korodan 3.000 (üç bin) civarındaki koristin gönüllü katılımı ile “CUMHURİYETİN TEMELİ KÜLTÜRDÜR” temalı 86. Yıl Cumhuriyet Konserini gerçekleştirdik. Şef İbrahim Yazıcı’nın yönettiği koromuza, bu konser için gene gönüllü olarak bir araya gelen 60 (altmış) kişilik özel bir bando eşlik etti. Vatandaşlarımızı katılımıyla da koromuz binlere ulaştı. Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz konser ile; Anayasamızda işaret edilen Türkiye Cumhuriyeti tanımı; “Laik; Demokratik bir sosyal hukuk devleti” olma ilkesini; Türkiye Cumhuriyeti’nin temelinin “KÜLTÜR” olduğunu hatırlatmak; ülkemizde bireyin standartlarının geliştirilmesi; sanatın yaşama biçimi olması özlemi doğrultusunda, “KÜLTÜR” oluşturulması niyet ve dileğimizi, SANATSAL bir buluşma ile duyurduk.
 
2010 Bu yıl Cumhuriyetimizin 87. Yıl Kutlamaları çerçevesinde, 24 Ekim 2010 Pazar günü, Anıtpark’ta "CUMHURİYETİN TEMELİ KÜLTÜRDÜR" Korolar Konserinin 3. süne katılımın daha geniş şekilde gerçeklemesi için; “Cumhuriyetin Temeli Kültürdür” temasının daha iyi anlatılabilmesi ve anlaşılabilmesi amacıyla konferanslar dizisi başlatıldı;

a) 17 Mart 2010 tarihinde A.Ü. D.T.C.F. Farabi Salonu’nda Tamer Levent ve Prof Dr. Kurtuluş Kayalı’nın konuşmacı olarak katılımı ile ilki gerçekleştirildi. Konferansta SCAMV Kadınlar Korosu Marşlar seslendirdi.

b) 18 Mart 2010 tarihinde Atılım Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu’nda ikincisi yapıldı. Tamer Levent, Hasan Hüseyin Akbulut, Prof Dr. Nevzat Gözaydın ve Yrd. Doç. Dr. Reşat Öztürk’ün konuşmacı olarak katıldı. Atılım Üniversitesi Korosu Prof. Engin Sansa yönetiminde marşlar seslendirdi.

c) 19 Nisan 2010 Pazartesi günü saat 13:30 ’da Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi M Salon’da Muazzez İlmiye Çığ ve Aydın Boysan’ın konuşmacı olarak katılımı ile gerçekleştirildi. “GENÇ CUMHURİYETİN GENÇ ÇOCUKLARINDAN DİNLETİ” Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü öğrencileri tarafından gerçekleştirdi. Daha sonra Şef Cihan Can yönetiminde tüm salon daha önce kendilerine dağıtılan marşları coşku ile seslendirdi. Ayrıca fuayede Fahri Özdemir’in özel koleksiyonunda yer alan ve bugüne kadar yayımlanmamış farklı ebatlarda 51 adet Atatürk fotoğrafından oluşan serginin açılışı yapıldı.
2010 Gelenekselleşen Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali’nin altıncısı Ordu Belediyesi ve TOBAV işbirliği ile 31 Mayıs- 6 Haziran 2010 tarihleri arasında Ordu’da gerçekleştirildi.

Festivalimize bu sene Amerika'dan Bond Street Tiyatrosu “SHINEBONE ALLEY STILT BAND” adlı sokak gösterisiyle, Polonya’dan Andersen Tiyatrosu “ADVENTURES OF SINDBAD THE SAILOR” (Sindbad’ın Maceraları) adlı oyunuyla, Letonya’dan Dance Theatre Company “STARS’ WELL” “ODYSSEY’S PROJECT” (Odyssey’in Projesi) adlı oyunuyla, Brezilya Amalgama Productions “PAPELIXO” adlı oyunuyla, Bulgaristan Pro Rodopi Art Center “CHICK WITH A TRICK” (Kurnaz Civciv) adlı oyunuyla,İsviçre’den Kunos Circus Theatre “Los Kunos” (Kunos’lar) adlı oyunuyla ve Suriye’den Kültür Bakanlığı Tiyatrolar ve Müzik Müdürlüğü “Ahlam Najmeh” ( Bir Yıldızın Düşleri) adlı oyunu ile katıldı. Festivalimize yurtiçinden ise Bursa Devlet Tiyatrosu “Kahraman Karınca” adlı oyunuyla, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu “Yaşlı Palyaço” adlı oyunuyla, Mavi Sahne Tiyatrosu’nun “Kaştanka” adlı oyunuyla, Antalya Büyük Şehir Belediyesi Tiyatrosu “Düşlerim Benim” adlı oyunuyla, Ertan Prodüksiyon “Prensle Deniz Kızı” adlı oyunuyla, Geleneksel Gösteri Sanatları Topluluğu “Karagöz’ün Korkulu Rüyası” adlı oyunuyla katıldı.
2010 Cumhuriyetimizin 87. yılında; Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, en büyük kültür devrimcisi ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kültürle ilgili görüşlerinden hareket ederek; 

24 Ekim 2010 / Pazar günü; saat 12.00 de Anıtpark’da; Ankara ve ülke çapındaki 78 (yetmiş sekiz) korodan 3.000 (üç bin) civarındaki koristin gönüllü katılımı ile “CUMHURİYETİN TEMELİ KÜLTÜRDÜR” temalı 87. Yıl Cumhuriyet Konserini gerçekleştirdik. Şef İbrahim Yazıcı’nın yönettiği koromuza, bu konser için gene gönüllü olarak bir araya gelen 60 (altmış) kişilik özel bir bando eşlik etti. Vatandaşlarımızı katılımıyla da koromuz binlere ulaştı. Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz konser ile; Anayasamızda işaret edilen Türkiye Cumhuriyeti tanımı; “Laik; Demokratik bir sosyal hukuk devleti” olma ilkesini; Türkiye Cumhuriyeti’nin temelinin “KÜLTÜR” olduğunu hatırlatmak; ülkemizde bireyin standartlarının geliştirilmesi; sanatın yaşama biçimi olması özlemi doğrultusunda, “KÜLTÜR” oluşturulması niyet ve dileğimizi, SANATSAL bir buluşma ile duyurduk.
2010 TOBAV Yayını olarak Pürnur Uçaner Özbirinci’nin “Kültürlerarası
Tiyatro Söyleşileri” adlı kitabı çıkmıştır.
2011 7. Ordu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali 14 – 21 Haziran 2011 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Festivale yurtdışından İspanya’dan Factoria Teatro grubu “Moma”, Avustralya’dan Yurungai Tiyatrosu “Küçük Kara Ördek”, Hollanda’dan Lichbende “Klikklak”, Gine’den “Lespoire De Guinee”, Venezuela’dan Proyecto Movimiento Grubu “Azul”, Gürcistan’dan Kutaisi Tiyatrosu “Don Juan”, Belçika’dan Kraliyet Üniversitesi Liege Tiyatrosu “Fareli Köyün Kavalcısı”, Hırvatistan’dan Zagreb Gençlik Tiyatrosu “Mahler… Doğa için senfoni” ve “Tenekeden Çıkan Çocuk” ve Bangladeş’den Bangladeş Çocuk Tiyatrosu “Tasher Desh” adlı oyunları ile katıldılar.
Festivale yurtiçinden ise Samsun Tan Sağtürk Tab Sanat Bale ve Dans Okulu, Lüleburgaz Uçaneller Kukla Evi, ASSA, İzmir Devlet Tiyatrosu “Sakarca”, Maltepe Sanat Tiyatrosu “Ağacın Şarkısı” İstanbul Büyükşehir Belediye Tiyatrosu “Küçük Hayalet”, Bulancak sanat Tiyatrosu “Keloğlan” ve Ankara Devlet Tiyatrosu “Boğaçhen” adlı oyunları ile Festivale renk kattılar.
2011 Avustralya’dan gelen “Yurangia Grubu”nun Küçüç Kara Ördek adlı 
oyunlarının Avustralya Büyükelçiliği, Çankaya Belediyesi ve
Kavaklıderem Derneği işbirliği ile Ankara Kuğulu Park ‘da sokak gösterisi
sergilemesi ve çocuklarla atölye çalışması gerçekleştirildi.
2011 ABD Büyükelçiliği ve ZİÇEV (Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı) işbirliği ile Amerikalı ressam Timoty Lomas’ın Ankara Gölbaşı’nda ZİÇEV çocukları ile atölye çalışması gerçekleştirildi.
2016

Vakfımız TOBAV (Devlet  Tiyatroları  Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı),  2016-2018  yılları arasında bir proje gerçekleştirmiştir. Avrupa Birliği’nin “Dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ile istihdam edilebilirliklerinin geliştirilmesi” amacıyla yaptığı katkı ile hayata geçirilen  “ANLATAMAM GÖRMEN LAZIM” adlı projemizde, koruma altında bulunan 13 – 18 yaş arasındaki kız çocuklarına 7 sanat dalında eğitim verilmiş, Pursaklar yurt yerleşkesine çalışma salonları, atölyeler ile ilgili teçhizat kurulmuştur. Proje boyunca çocuklarda, hayata hazırlıklarında;  özgüven ve kendini ifade etme becerisi kazanmış olmalarının yanı sıra başka verimli sonuçlar da gözlemlenmiştir. Çocuklarımız proje  süresince yaptıkları üretimleri, Ankara’nın önemli sanat merkezlerinde sergilemişler, hem yetkililerin hem de halkın ilgi ve takdirini kazanmışlardır.

            “Anlatamam Görmen Lazım” adlı projemiz sona erdiği tarihten itibaren, çocuklarımızın gelişimine hizmet edebilecek Pursaklar Saray Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü’ne kazandırılmış bulunan atölye ve teçhizatlar atıl durumda kalmış, diğer çocuklarımızın zihinsel ve becerisel faaliyetlerine katkı verememiştir. 

 

*15 Ekim 2016 tarihinde “Muammer SunSaygıya Davet Sanata Evet anma gecesi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestra salonun da  STK ‘lar ve sivil halkın katılımıyla ücretsiz gösteri yapılmıştır.