Yükleniyor
GENEL KURUL DUYURUSU


TOBAV

Devlet Tiyatrosu Opera ve Bale Çalışanları Yardımlaşma Vakfı

20. OLAĞAN GENEL KURULU

16.08.2021 Pazartesi günü saat 13.30-17.30 ‘da

Tunus  Caddesi   No:92 Kavaklıdere/Çankaya /Ankara adresinde,

Bu tarihte Olağan Genel Kurul için gerekli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı; 23.08.2021 Pazartesi günü

Aynı adres ve Aynı  saatte  yapılacaktır.

GÜNDEM

  1. 1- Açılış, Yoklama ve Saygı Duruşu
  2. 2- Divan Başkanının Seçimi ve Divanın Oluşturulması
  3. 3- Yönetim ve Denetim Kurulu Faaliyet raporlarının ayrı ayrı Okunması
  4. 4- Bilanço ve Gelir-Gider Tablosunun Okunması ve Aklanması
  5. 5- Yönetim ve Denetim Kurullarının, ayrı ayrı Oylanıp Aklanması
  6. 6- Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi
  7. 7- Dilek ve Öneriler
  8. 8- Kapanış

TOBAV YÖNETİM KURULU