Yükleniyor
BİLİM VE SANAT, TAKDİR EDİLMEYEN YERDEN GÖÇ EDER.

10.02.2017

 

"BİLİM VE SANAT, TAKDİR EDİLMEYEN YERDEN GÖÇ EDER" (İbn-i Sina)

İnsanlığın varoluşundan bu yana Bilim ve Sanat, insanca yaşamın; insana yakışır bir dünyanın inşası için kendi alanlarından aldıkları özgün güçle, yol gösterici ve yönlendirici olmuştur. Bu sayede İnsanlık, bugünkü uygarlığına, refahına, özgürlüğüne ve tüm insani kazanımlarına sahip olabilmiştir. Ancak bu kazanımların insanlık adına Dünyadaki paylaşımı eşit ve adaletli değildir maalesef.

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu yıllarda, Dünyanın içinde bulunduğu acımasız savaş ortamından kaçan bilim ve sanat adamları ülkemizde istihdam edilerek, güçlü bir Türkiye'nin temelleri bu bilinçle atılmıştır. O yıllardan bu yana yetiştirilen bilim ve sanat adamlarımız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yeni ufuklara başarıyla taşıyıp, geleceğin çağdaş Türkiye'sinin mimarı olma görevlerini vatandaşlık duygusu ve özveri ile sürdürmektedirler.

Şaşkınlıkla karşıladığımız, 686 sayılı KHK ile bir yanlış anlaşılmanın, belki de eksik bir yargılamanın sonucunda, sözünü ettiğimiz bilim ve sanat adamları, Devlet'le olan bağları kesilip yaşam alanlarından ihraç edilmektedir.

Bir Orkestra şefi olan İbrahim Yazıcı'nın, Orkestra keman sanatçısı Filiz Özsoy'un, DTCF Öğretim görevlilerinin, sanattan başka hasletlerinin olamayacağını düşünüyor, Büyük Devletimizin bu kararını yeniden gözden geçirmesini talep ediyoruz.

"DAHA ANLAŞILIR BİR DÜNYA İÇİN SANAT'A EVET"